Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugkoppeling vanuit VNG Taskforce Samen Organiseren.

25/05/2022

Vanuit VIAG en IMG 100.000+  is het Constance Boogers (CIO gemeente Nijmegen) degene die aanschuift bij de tweemaandelijkse vergadering en in overleg en samenwerking met leden van het CIO beraad, IMG bestuur en VIAG bestuursleden en regiovoorzitters (ICT beraad) de Taskforce van feedback op de stukken voorziet. 

Op de agenda van 20 mei stonden onderwerpen zoals: het onderzoeksrapport van PBLQ: advies versterking bestuurlijke sturing Common Ground, WaU ( werken aan uitvoering), kringbezoeken, stavaza GGU portfolio, terugkoppeling College van Dienstverleningszaken en WOO.

Er liggen hoge ambities en veel projecten. Waar zit dan de noodzakelijke samenhang Aandacht gevraagd voor vertaling naar de kleinere gemeenten. Hoe worden de kleinere gemeenten gehoord en meegenomen bij implementatie en opschaling. 

Tevens vanuit onze leden de zorg uitgesproken over vertraging binnen WOO van Plooi en de ontwikkelingen binnen GGI-veilig.

Tot slot. We willen als bestuur benadrukken hoe belangrijk het is dat we als vakvereniging van Informatieprofessionals van (met name kleinere) gemeenten aan de voorkant feedback geven aan in dit geval de Taskforce , zodat bestuurders op basis van deze input en feedback in staat worden gesteld om de juiste besluiten te kunnen nemen op de Informatiekundige vraagstukken die er spelen.

Bijgaand de blog van Constance met een korte impressie van de Taskforce van 20 mei.  https://bit.ly/3lw7jQk

Wil je hier meer over weten of meelezen met de stukken neem dan contact op met Antoinette van Leeuwen, a.van.leeuwen@zeist.nl            

Voor een uitleg over de samenstelling en rol van de TaskForce Samen Organiseren zie: Taskforce Samen Organiseren - VIAG