Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG en KPN beëindigen contract informatiebeveiliging

06/09/2022

Het contract verhoogde de digitale weerbaarheid van gemeenten niet meer, vanwege de sterk veranderde omstandigheden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KPN hebben besloten het contract te beëindigen voor GGI-Veilig. GGI staat voor de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur - via GGI-Veilig nemen gemeenten onder meer een dienst af die kwetsbaarheden signaleert en digitale dreigingen monitort. De beëindiging gebeurde ‘in goed overleg’, laat een VNG-woordvoerder weten.

211 deelnemers

‘Door de sterk veranderde omstandigheden in de markt draagt het contract onvoldoende bij aan de oorspronkelijke doelstelling’, laat de woordvoerder weten, ‘namelijk het verhogen van de digitale weerbaarheid van de gemeenten’. Om toch voor die verbetering te zorgen, zou het contract te veel gewijzigd moeten worden. ‘Dit achtten KPN en de VNG niet haalbaar.’ Dus beëindigden KPN, de VNG en 211 deelnemers het contract.

Onder GGI-Veilig vielen zogeheten SIEM/SOC-diensten: Security Information Management System en Security Operation Center. Met de SIEM-tool monitort een SOC dreigingen en kwalificeert het incidenten.

‘De VNG is zich ervan bewust dat deze beslissing gevolgen heeft voor haar leden.’ De koepelorganisatie heeft dit voorjaar rondgevraagd of er behoefte is aan opvolging van dit contract. Op dit moment kijkt de VNG in samenspraak met de deelnemers of en hoe een opvolger vorm zou moeten krijgen.

Nadelen

Er waren geluiden dat werken met GGI-Veilig moeizaam was. In een enquête in mei 2021 vroegen Binnenlands Bestuur en AG Connect of het aansloot op de behoeften van de organisatie. Ja, antwoordden verschillende gemeenten, maar sommige dachten er anders over: ‘Het loopt nog niet zoals het zou moeten lopen’, antwoordde er eentje. ‘Het aanbesteden via GGI-Veilig is erg omslachtig’, schreef een ander. Weer een ander schreef dat het een goed initiatief is, maar nadelen kent: ‘Er vindt naderhand geen toetsing plaats op het aangeschafte product/dienst, waardoor de laagste prijs uiteindelijk de doorslag geeft.’

KPN laat aan Computable weten zich te kunnen vinden in de VNG-verklaring. Een KPN-woordvoerder laat weten dat er nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan in de manier van werken en in hoe wordt omgegaan met bedreigingen. 'Dan moet je denken aan verschuivingen naar de cloud of kunstmatige intelligentie als bron voor geautomatiseerde afhandeling van bedreigingen.’

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal  Alexander Leeuw