Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen aan de slag tijdens de Stelseldag van 28 november 2022

01/11/2022

Hoe kan het huidige Stelsel van Basisregistraties een modern en flexibel federatief datastelsel worden?

Die vraag staat centraal tijdens de Stelseldag op maandag 28 november in Amersfoort.

Toenemend belang en gebruik data

Het belang en gebruik van data neemt exponentieel toe. Rondom grote maatschappelijke opgaven zoals zorg, wonen, schuldhulp, stikstof en de energietransitie zoeken we naar mogelijkheden om over domeinen en sectoren heen data op een verantwoorde manier te kunnen delen. Voor beleidsvoorbereiding, dienstverlening, handhaving en toezicht. Tegelijkertijd maakt het huidige stelsel het lastig om efficiënt om te gaan met data. Zeker als dit gecombineerd moet worden met gegevens buiten het stelsel. Dan stuit je op juridische, ethische en technische uitdagingen.

Data bij de bron

Vanuit de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van een federatief datastelsel: 1 stelsel dat via afspraken, standaarden en voorzieningen, data beschikbaar maakt voor zo breed mogelijk gebruik. Waarbij data bij de bron wordt bewaard en bevraagd. En is een zorgvuldige omgang met beveiliging en privacy geborgd.

Met elkaar in gesprek

Tijdens de Stelseldag op maandag 28 november gaan gebruikers, architecten, beheerders en bronhouders van basisregistraties met elkaar in gesprek. Over het wat, hoe en waarom van het federatief datastelsel, de bouwstenen en toepassing in de praktijk.

Meer weten?

Meer informatie over het programma lees je binnenkort op de site Realisatie IBDS(link naar andere website). Je kunt je daar ook aanmelden.