Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoek naar digitaliseringsbehoeften decentrale overheden

18/04/2023

Welke dienstverlening op het gebied van digitalisering kan gemeenten, provincies en waterschappen verder helpen? Kenniscentrum Europa Decentraal onderzocht het en sprak met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Conclusies

Het onderzoek(link naar andere website) wijst onder andere uit dat:

  • overheden over de hele linie het belang van digitalisering erkennen. Dit komt onder andere door de koppeling tussen digitalisering en veel maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie.
  • overheden actief op zoek zijn naar mogelijkheden om de digitaliseringsopgaven het hoofd te bieden.
  • elke overheid zijn eigen prioriteiten stelt. Diverse overheden kiezen een ‘specialisme’ waar ze zich in eerste instantie op richten.
  • bestuurlijk commitment van groot belang is.
  • de manier waarop digitalisering binnen de organisatie opgepakt wordt sterk afhankelijk is van individuen binnen de organisatie.

Het onderzoek benoemt ook verschillende diensten waar decentrale overheden behoefte aan hebben.  Dit zijn onder andere een tijdlijn van digitale wetgeving, model inkoopvoorwaarden en meer informatie over financiering en fondsen.

Centraal platform

Om overheden te helpen op het gebied van digitalisering komt er een centraal platform met de naam ‘Knooppunt Digitaal Europa’ (KDE). Dit platform gaat aan de slag met het delen van kennis, het coördineren van subsidiekansen en het verstrekken van informatie over EU-wetgevingstrajecten.

Tijdlijn digitalisering

Wat staat decentrale overheden te wachten op het gebied van digitalisering en wanneer? En welke wet- en regelgeving komt er uit Brussel en moet door overheden worden geïmplementeerd? De tijdlijn digitalisering(link naar andere website) geeft antwoord op deze vragen en maakt de Europese agenda rond digitalisering inzichtelijk.

Meer informatie