Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VIAG Algemene Ledenvergadering 6 april 2023

18/04/2023

Als start van onze belangrijke bijeenkomst heeft Nathan Ducastel, directeur-bestuurder VNG realisatie,  ons als gastheer meegenomen in de ontwikkeling van CommonGround en de rol die de (nieuwe VIAG) hierin kan betekenen.

De financiële Jaarstukken (Jaarrekening 2022, Balans 31-12-2022 en Begroting 2023) zijn tijdens de vergadering goedgekeurd en/of vastgesteld. De (kas)controle commissie bestaande uit Roel Bakker (gepensioneerd lid Wijk bij Duurstede) en René Hoogendoorn  (BAR-organisatie) hebben een verklaring opgesteld en toegelicht. Vervolgens is door hen geadviseerd om het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen.

Vervolgens zijn de aanwezige leden met uitgebreide presentatie door Johan van der Waal, stap voor stap meegenomen in het proces dat nu loopt om een nieuwe VIAG te introduceren. Een concept visie en missie, de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn toegelicht en besproken. 

Alle stukken werden door de ALV goedgekeurd, behalve de statuten omdat hiervoor het benodigde vergaderquorum niet aanwezig was. Er werd een nieuwe vergadering uitgeroepen op woensdag 26 april a.s. om 15.00 uur om over deze statutenwijziging te beslissen.