Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

JenV publiceert algoritmeregisters

02/05/2023

Om transparant te zijn over het gebruik van algoritmes heeft de Justitiële Informatiedienst (Justid) een algoritmeregister gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn met hulp van Justid ook andere algoritmes binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) openbaar gemaakt. Zoals van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Grote impact

De algoritmeregisters van JenV(link naar andere website) geven inzicht in de algoritmes die het ministerie en haar uitvoeringsorganisaties gebruiken. Het gaat om algoritmes met een grote impact op burgers, groepen en organisaties. Bijvoorbeeld om te bepalen wie moet weten dat een gevangenisstraf van iemand begint of eindigt. In de registers vind je informatie over:

  • de situatie waarin het algoritme wordt gebruikt;
  • de algemene werking van het algoritme;
  • hoe ervoor gezorgd is dat het algoritme op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt.

Koppeling met algemeen register

In de loop van de tijd zullen steeds meer algoritmes worden toegevoegd. Daarnaast is het de bedoeling dat de JenV-algoritmes in het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid komen te staan. Dit register is eind 2022 gelanceerd.

Meer weten?