Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaliseringsvraagstukken openbaar bestuur

01/06/2023

Op initiatief van directeuren van het ministerie van BZK, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg wordt de DenkCommunity Digitalisering opgericht. Professionals die willen meedenken over toekomstige digitaliseringsvraagstukken kunnen zich aanmelden.

Open platform

De DenkCommunity is een open platform voor bestuurders, managers en directeuren uit alle lagen van het openbaar bestuur. Zoals publieke leiders, CIO’s en wethouders maar ook voor opiniemakers, wetenschappers, studenten, ambtenaren, burgers en bedrijven. De community bepaalt gezamenlijk welke onderwerpen zij bespreken. Trends en toekomstverkenningen vormen input voor het gesprek. De vraag die centraal staat: wat betekent dit voor de rol van het openbaar bestuur? De opbrengst van de DenkCommunity wordt breed gedeeld.

Deelnemen

Heb je interesse om deel te nemen aan de community? Meld je dan aan via denkcommunitydigitalisering@vng.nl. De eerste fysieke bijeenkomst is op dinsdag 20 juni 2023 van 14.00-16.00 uur in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst bepalen de deelnemers met welke onderwerpen de DenkCommunity van start gaat. De sessie staat onder leiding van Bram Klievink, hoogleraar Digitalisering & Openbaar Bestuur.