Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Welke sites missen nog in het Dashboard DigiToegankelijk?

07/06/2023

De grote inventarisatie begint! De komende maanden brengt DigiToegankelijk in kaart welke sites en apps nog ontbreken in het Dashboard DigiToegankelijk(link naar andere website).

Zo moet voor het einde van dit jaar duidelijk zijn welke overheidsorganisaties voldoende of juist onvoldoende presteren op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit is belangrijk voor een volgende stap naar de verbetering van die toegankelijkheid; organisaties aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zodat iedereen hun sites en apps kan gebruiken.

Controleer en bevestig

Het DigiToegankelijk-team heeft lijsten gemaakt van websites en apps die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. Om te weten of deze van de overheid zijn, en bij welke organisaties ze horen, stuurt DigiToegankelijk in juni inventarisatielijsten rond. Aan overheidsorganisaties de vraag om de lijst te controleren en aan te geven of zij verantwoordelijk zijn voor één of meer van deze sites en apps.

Als een site of app bij de overheidsorganisatie hoort, moet er nog een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld en ingediend. De site of app wordt dan vanzelf zichtbaar in het dashboard. Wordt er geen verklaring ingediend, dan krijgt de site of app na 6 weken ‘Status E: Geen verklaring’ in het dashboard. Op de site van DigiToegankelijk staat hoe zo’n toegankelijkheidsverklaring in elkaar zit(link naar andere website) en hoe je de verklaring opstelt en publiceert.

Vragen?

Heb je vragen over deze inventarisatie? Veel antwoorden vind je op de Q&A-pagina(link naar andere website). Of loop binnen bij de online Vragenuurtjes DigiToegankelijk(link naar andere website), waar je je vragen kan stellen aan een expert. Mailen kan ook: digitoegankelijkondersteuning@ictu.nl.