Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Doe mee aan het koplopersprogramma Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie

05/07/2023

Gemeenten die werk willen maken van digitale inclusie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een koplopersprogramma. Koplopers kunnen een bijdrage ontvangen van de VNG en worden begeleid bij de implementatie. Het programma loopt van 15 september 2023 tot en met 31 december 2023.

De VNG en de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) hebben de handen ineen geslagen om een ketenaanpak te ontwikkelen waarmee de digitale kloof verkleind kan worden: de Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie. Hierbij werken de publieke, maatschappelijke én de private sector samen om inwoners die (tijdelijk) digitaal niet mee kunnen doen door bijvoorbeeld een beperking, vaardigheden of simpelweg doordat ze geen toegang hebben tot goedwerkende apparaten, te ondersteunen. Door de aanpak kan worden voorzien in betere en vroegtijdige signalering en kunnen inwoners die dat nodig hebben warm worden doorverwezen naar en op passende wijze worden geholpen door de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). 

Gemeenten die voorop willen lopen

Met het koplopersprogramma wil de VNG enthousiaste gemeenten die aan de slag willen met digitale inclusie een duwtje in de rug  geven. Of een extra impuls geven aan al lopende lokale initiatieven van gemeenten die bijdragen aan de doelstelling van het programma. 

Het programma zoekt maximaal 20 gemeenten die voorop willen lopen bij de invulling van de lokale ketenaanpak. Koplopergemeenten gaan aan de slag met de praktische handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie, die wordt voorbereid vanuit het project en deze handreiking zal medio september 2023 beschikbaar komen.

Zij worden begeleid door programmamedewerkers van VNG en ADS bij de uitdaging om de lokale stakeholders te identificeren en samen te brengen volgens de handreiking.

Bijdrage

De VNG stelt een bijdrage beschikbaar van maximaal € 22.500 inclusief btw per gemeente voor de uitvoering van lokale pilots. De middelen kunnen ingezet worden voor regievoering, maar ook activiteiten of promotie. De gemeente kan daarvoor een voorstel doen. Voorwaarden hiervoor zijn: 

  • Bereidheid de methodiek te beproeven.
  • Deelname van het IDO aan de lokale aanpak.
  • Bereidheid tot transparante verslaglegging.
  • Deelname aan de koplopersgroep, die minstens 3x bij elkaar zal komen.

Bij een overintekening vindt selectie plaats. We zoeken naar een evenwichtige mix van kleine, middelgrote en grote gemeenten en spreiding over regio’s. Het is ook mogelijk om deel te nemen zonder een bijdrage, als de gemeente daaraan geen behoefte heeft maar wel inhoudelijk belangstelling heeft.

Deelnemen of meer informatie?

Wilt u deelnemen aan dit koplopersprogramma? Neem dan contact op met de VNG-projectleider Rachida Moreira Figueiredo via email Rachida.MoreiraFigueiredo@vng.nl

Voor vragen over de methodiek kunt u ook contact zoeken met de projectleider van de ADS Reka Deuten- Makkai via email Reka.deuten@digitaalsamenleven.nl.