Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

07/07/2023

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer zal naar verwachting op 1 juli 2024 inwerking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze.

Het ministerie van BZK heeft ter ondersteuning van de implementatie van de wet een handreiking gepubliceerd. Intussen is het wetsvoorstel op sommige punten aangepast. Momenteel vindt er een aantal pilots bij gemeenten, provincies en waterschappen. Daarin wordt veel geleerd over wat nodig is voor implementatie van deze wet. Met die ervaringen wordt de handreiking aangepast. Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Vervolgens moeten zij beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen.

Zie de voortgang van de totstandkoming van de wet.