Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Europese Commissie Digital Decade geeft ook Nederland doelstellingen

06/10/2023

De Europese Commissie publiceert het eerste verslag over de staat van het digitale decennium ofwel 'Digital Decade'. Het rapport geeft een volledig overzicht van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de digitale transformatie, die nodig is om de EU digitaal soevereiner, veerkrachtiger en concurrerender te maken. Ook Nederland moet zijn beleid van digitale vaardigheden op dit gebied blijven uitvoeren. 

Het rapport bevat een evaluatie van de prestaties van de EU met betrekking tot de doelstellingen en streefcijfers van Europa voor 2030, die zijn toegespitst op vier hoofdpijlers: digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven, inclusief het gebruik van artificiële intelligentie (AI), en digitalisering van overheidsdiensten. Het omvat ook een follow-up van de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen, die getuigt van de toewijding van de EU aan een beveiligde, veilige en duurzame digitale transformatie waarin mensen centraal staan. 

Nederland 

Nederland moet zijn beleid van digitale vaardigheden op dit gebied blijven uitvoeren. In het bijzonder wordt actie aangemoedigd om de bijscholing en verbetering van de vaardigheden te intensiveren, omscholing op het gebied van digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt te realiseren, en een meer genderevenwichtig gespecialiseerd ICT-personeelsbestand. Lees meer in het rapport.