Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Advies implementatiestrategie DigiD Substantieel en Hoog

30/01/2018

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates onderzoek uitgevoerd naar de implementatiestrategie DigiD Substantieel en Hoog en mogelijke alternatieven. Naar aanleiding van het onderzoek is een rapport geschreven ‘Expert Opinion Publieke Authenticatie’.

Behoefte aan hoger betrouwbaarheidsniveau

Aanleiding is dat er een grote behoefte is aan een publiek authenticatiemiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau dan het huidige DigiD Midden voor toegang tot dienstverleners. Zowel DigiD Basis als DigiD Midden vallen binnen eIDAS Laag, terwijl veel transacties bij de overheid het niveau Substantieel vragen.

In het rapport buigt een groep experts zich over de wijze waarop BZK het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot overheidsdienstverlening verhoogt. De conclusies en aanbevelingen in het rapport gebruikt BZK bij het vaststellen van de meerjarenplannen.

NFC-chip

Voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus worden gegevens geplaatst op de NFC-chip op de Nederlandse wettelijke identiteitsdocumenten (WID’s) identiteitskaart en rijbewijs. Om deze WID’s vervolgens digitaal als authenticatiemiddel te kunnen gebruiken moet de NFC-chip erop kunnen worden uitgelezen. 

De gekozen oplossing kent een aantal zwakheden. Zo is het uitlezen van de NFC-chip momenteel alleen mogelijk met een aantal mobiele apparaten met het besturingssysteem Android en duurt het lang voordat een grote groep burgers ook daadwerkelijk beschikt over uitgebreide WID’s aangezien deze een levensduur van 10 jaar hebben.

BZK heeft besloten om te laten onderzoeken:

  1. hoe de genoemde zwakheden zijn te ondervangen en
  2. welke andere mogelijkheden zich aandienen voor authenticatie op de hogere betrouwbaarheidsniveaus.