Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Fusie voortgang VIAG - IMG 100.000+

02/12/2020

          

2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de fusie met IMG100K+.
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan formele stukken welke onderdeel moeten zijn van een nieuw op te richten vereniging. Denk aan verenigingsvoorstel, statuten en de begroting. Dit heeft (ook mede door Corona) meer tijd gevraagd dan gehoopt.
Het is daarom nog niet mogelijk geweest een ALV uit te schrijven voor onze leden zoals deze initieel gepland was voor eind oktober.

Op 26 oktober werden we verrast door een brief van IMG waarin men aangaf het vervelend te vinden dat de ALV’s niet door konden gaan. Echter is voor een ALV wel nodig dat stukken af zijn zodat deze ter accordering kunnen worden voorgelegd aan de leden. Het zijn daarnaast cruciale stukken die vòòr oprichting van de nieuwe vereniging opgesteld moeten worden. Dit kan niet doorgeschoven worden en ná oprichting opgepakt worden.

Om hier niet alleen als bestuur iets van te vinden hebben we onze Raad van Advies bijgepraat.
Ook vanuit VIAG vinden we het vervelend dat we nog geen ALV hebben gehad, maar we willen het proces wel zorgvuldig doorlopen. Als er nog onduidelijkheden zijn (rol bedrijfsleden, vorm van lidmaatschap, doelen voor 2021 gekoppeld aan begroting) dan moeten we daarover eerst in gesprek met elkaar.
Gegeven het feit dat er afwijkingen zijn geconstateerd ten aanzien van de initiële opdracht vastgesteld in de ALV van april 2019 is het VIAG bestuur in overleg gegaan met de Raad van advies. Zij onderschrijven het belang van het volgen van de initiële opdracht en steunen ons in het besluit dat Indien hier van afgeweken wordt dit voorgelegd moet worden aan de leden.

Om te voorkomen dat we in een impasse blijven is er voorgesteld om een gesprek tussen beide voorzitters te plannen. Dit gesprek staat gepland voor 15 december 2020. Wachtend op de uitkomst van het 1 op 1 gesprek tussen beide voorzitters is afgesproken de fusie vooralsnog on hold te plaatsen. Dit is in een overleg met Niek Hendriks, die afgevaardigde is vanuit de IMG voor het fusieproces, besproken en toegelicht.