Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe trendradar en technologiescan

26/05/2023

Welke trends doen zich voor in de digitale samenleving? En op welke manier kunnen ze maatschappelijke vraagstukken oplossen? De nieuwe trendradar van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geeft antwoord op dit soort vragen. Ook ICTU deed onderzoek en keek naar de belangrijkste innovaties binnen overheids-IT. In de Technologiescan 2023 staan hun bevindingen.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) heeft hun eigen Trendradar gepubliceerd. Het is een visualisatie die inzicht biedt in de digitale ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de samenleving. Zo voorziet RDI door de ontwikkeling van quantumcomputers problemen met de huidige encryptie van communicatie en netwerken. Deze computers kunnen de huidige encryptiemethoden makkelijk kraken. Ook de kwetsbare cloud-infrastructuur vormt een risico. Vooral als het gaat om kritieke infrastructuren, zoals telecommunicatie en energienetwerken. Het volledige overzicht van de 31 digitale ontwikkelingen die de samenleving op korte en langere termijn zullen raken staat in de Trendradar(link naar andere website).

Technologiescan 2023

Stichting ICTU, een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, keek naar de belangrijkste innovaties binnen overheids-IT. Deze zijn vervolgens afgezet tegen de thema’s uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. In de technologiescan 2023 wordt duidelijk welke ontwikkelingen per programmalijn relevant zijn. Daarnaast zijn de belangrijkste technologieën uitgelicht, zie je het niveau van ontwikkeling (het maturity niveau) en wordt de toegevoegde waarde voor de overheid beschreven. Het geeft een interessant overzicht van hoe digitale technologie maatschappelijke problemen kan oplossen. Lees de technologiescan 2023(link naar andere website).