Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oefenen met cybersecurity van essentieel belang

27/04/2021

Kennisdeling en samenwerking tussen overheidsorganisaties is van essentieel belang om de informatieveiligheid  te verhogen. Dit concludeert Raymond Knops, demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in de  kamerbrief ‘Voortgang informatieveiligheid bij de overheid’.

Resultaten

Uit de brief blijkt dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet voor het verhogen van de digitale weerbaarheid binnen de overheid. Zo zijn er informatieveiligheidscriteria voor veilig inkopen ingevoerd, worden de informatieveiligheidsstandaarden beter toegepast en vindt er meer kennisdeling en samenwerking tussen overheidsorganisaties plaats.

Blijven oefenen

Ondanks dat er al veel gebeurt moet de overheid alert blijven. Knops: “We  moeten accepteren dat cyberincidenten niet altijd te voorkomen zijn”.  Belangrijk vindt Knops het dat overheden in staat zijn incidenten te detecteren en weten hoe ze kunnen ingrijpen om de gevolgen te beperken. Oefenen met cyber-incidenten is volgens hem dan ook van essentieel belang.

Overheidsbrede Cyberoefening

Ook dit jaar vindt er in dat kader een Overheidsbrede Cyberoefening plaats op 1 november 2021. Geïnteresseerden kunnen een uitnodiging ontvangen door een mail te sturen naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl . Naast de cyberoefening vinden er ook webinars plaats en komt er een podcastserie genaamd “Let’s talk about hacks’.