Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Paul Gijben, nieuw bestuurslid VIAG, even voorstellen...........

27/04/2021

Op donderdag 15 april jl. werd ik benaderd door het bestuur van de VIAG, omdat ik al eerder te kennen had gegeven dat ik me wilde inzetten voor de VIAG. Men vroeg mij eerst of dat nog steeds gold. En zo ja, of ik dan zou willen toetreden tot het bestuur van de VIAG. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en heb direct volmondig ‘ja’ gezegd. Uiteraard in afwachting van de stemming in de ALV van vrijdag 16 april. ALV stemde in. Tijd om me nu dus voor te stellen…

Ik ben Paul Gijben, inmiddels 58 jaren op deze aardkloot, getrouwd en 3 kinderen in de leeftijdscategorie van 23, 20 en 18. Ik heb diëtetiek (voedingskunde) gestudeerd, maar daar was, op het moment dat ik afstudeerde, geen ‘droog brood’ in te verdienen. Na enige tijd gewerkt te hebben op de voedingsadministratie in het ziekenhuis Amstelveen, bewust gekozen om een omscholingstraject in te zetten naar de ICT middels de cursus: Cobol programmeur. Met een half jaar stage doorlopen bij de firma RAET kon ik daar blijven, maar dan wel op de netwerkafdeling. In die tijd was dat ‘booming bussiness’. Echter, ook RAET kreeg te maken met de terugval. Omdat de netwerkafdeling ging verhuizen naar Veenendaal en ik toen nog woonachtig was in Amsterdam, heb ik gekozen voor een andere richting. Ik solliciteerde naar de functie van ICT-medewerker in een zorgcentrum (alle voorzieningen voor ‘ouderen-wonen’ onder één dak). Op het moment van starten stonden daar 20 PC’s, waarvan 10 opgenomen in een Novell-netwerkje. Na ruim 12 jaar vertrok ik, 3 fusies later, een ‘hyper-modern Citrix netwerk met meer dan 250 clients achterlatend, richting gemeente Enkhuizen, om aldaar te starten als Teamleider I&A.

Daar kwam ik na enkele jaren in aanraking met de VIAG. Lid geworden en deel genomen aan regio-bijeenkomsten (Noord-Holland, regio 1). Daarnaast kan ik mij een VIAG-congres bij van der Valk langs de A4 nog goed herinneren. Een zaal vol….

De regio-bijeenkomsten waren leerzaam en ik behoorde al snel tot de ‘stam-gasten’. Na enige tijd zocht de toen huidig voorzitter (Alex Huisman) een loco-voorzitter voor de regio, enerzijds om de taken te verdelen en anderzijds voor de continuïteit. Ik heb dat op mij genomen. Samen met Alex een aantal regio-bijeenkomsten georganiseerd.

Eind 2019 wilde Alex stoppen als voorzitter van regio 1 en nam ik automatische het stokje over, met instemming van de regio-deelnemers. Ik nam daarbij ook zitting in het ICT Landelijk Beraad; vorm gegeven door de regio-voorzitters.

Als kersvers bestuurslid van de VIAG wil ik mij inzetten om de VIAG weer meer in de schijnwerpers te krijgen. We zullen wellicht op andere manieren onze leden actief moeten benaderen om te weten wat er speelt en wat zij nodig hebben, zodat we hier op kunnen inspringen. De taken van gemeenten zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en veelal wordt daarbij een bezuinigingstaakstelling ‘afgedwongen’. Er moet veel en alles moet effectiever en efficiënt. Voor grote gemeenten is dat reeds een behoorlijke opgave, voor kleinere gemeenten een drama.

Hoe kan de VIAG zich hierbij inzetten om het drama dragelijk te maken? In mijn optiek kan dat door samen te werken, kennis te delen en elkaar hierin te ondersteunen.

Daarnaast de veranderingen op de voet volgen, zodanig, dat we in een zeer vroeg stadium onze leden kunnen informeren over hetgeen komen gaat. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Als de VIAG weer in de schijnwerpers staat, staan onze leden dat ook, en dat betekent dat we  (beter) worden gezien.

 

Paul Gijben.