Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatieveiligheid, het VIAG thema van 2014

21/02/2014
 
Er vinden een groot aantal ontwikkelingen plaats op het vakgebied van de I&A professional. Maar een van de onderwerpen die, zeker sinds 2012 met de diverse gebeurtenissen zoals Diginotar en lektober, onze aandacht heeft is informatieveiligheid. Ook internationaal.

Het gaat hierbij niet langer alleen maar over toegang, wachtwoorden etc. Het gaat over continuïteit, maar ook over hoe medewerkers van de overheid en ketenpartners veilig met (persoons-)gegevens omgaan en hoe je als organisatie je verantwoordelijkheid hierin neemt. Informatieveiligheid is met de jaren een steeds politieker onderwerp geworden en daarmee ook een onderwerp waar wij ons mee bezig moeten houden. Bij belangrijke vraagstukken die er nu spelen, zoals de transities binnen het sociale domein, moeten we niet alleen kijken naar de informatiekundige aspecten, maar ook naar de aspecten van informatieveiligheid. De continuïteit en een juiste (lees veilige) bedrijfsvoering is het uitgangspunt. En ja, inmiddels worden we ook vanuit de VNG hierbij ondersteund, denk hierbij aan de IBD en de resolutie Informatieveiligheid, die er voor heeft gezorgd dat Informatieveiligheid echt op de (politieke) agenda staat.

Om jullie als onze (bedrijfs) leden hierbij te ondersteunen hebben wij Informatieveiligheid als VIAG thema gekozen voor 2014. Binnen dit overkoepelende thema zullen er diverse activiteiten worden ontwikkeld. Themadagen, het product, het congres etc.

Als u hierover ideeën heeft bent u van harte welkom om deze met ons te delen.