Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Basisregistraties onderling redelijk consistent

18/12/2014

De belangrijkste basisregistraties vertonen onderling weinig inconsistenties, maar de verschillen zijn vaak niet aan 'frictie' (vertraging) te wijten. Dat blijkt uit een 'nulmeting' van het CBS, in opdracht van ICTU. Achterlopen Het CBS keek naar 19 'indicatoren' - vergelijkingspunten tussen de drie belangrijkste basisregistraties BRP (basisregistratie Personen), BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en NHR (Handelsregister). 'Frictie', het gegeven dat registraties nu eenmaal achterlopen bij de realiteit, speelt een rol, maar lang niet altijd, blijkt uit de vergelijkingen. Adres onbekend Er blijken 126.590 mensen te zijn met een registratie in de BRP, woonachtig in een verblijfsobject dat niet is terug te vinden in de BAG. Dat is bijvoorbeeld het geval als het VBO-id (verblijfsobject-identificatie) ontbreekt of ongeldig is, of omdat het betreffende adres niet voorkomt in de BAG. Het gaat daarbij in totaal dus om 0,8 procent van de personen in de BRP. De problemen zijn deels aanwijsbaar; van de 62.550 personen waarbij het VBO-id in de BRP niet is ingevuld, blijken er 44.000 uit dezelfde gemeente te komen. Die gemeente heeft inmiddels (de peildatum is januari 2014) voor verbetering gezorgd. Daarentegen blijkt dat van 46.000 personen in deze groep de laatste wijziging in de BRP heeft plaatsgevonden tussen de 4 en 12 maanden terug. Dat is dus kennelijk geen 'frictie', verschillen die na verloop van tijd vanzelf oplossen. Bij de 64 duizend personen in de BRP met een bekend VBO-id, maar die niet aan de actieve BAG konden worden gekoppeld, zijn relatief veel 15–30 jarigen en ouderen (respectievelijk bijna 40 en 17 procent). Waarschijnlijk gaat het daarbij om jongeren in studentenwoningen en ouderen in zorgcomplexen. Friese namen Bij 253 duizend 16,7 miljoen personen (1,5 procent) komen de adresgegevens uit de BRP niet overeen met de BAG terwijl er wel een overeenkomstige VBO-id is. In verreweg de meeste gevallen gaat het om onjuist gebruik van leestekens en accenten in straatnamen. Dat komt volgens het CBS veelal in Friesland voor. Bedrijf in gesloopt pand Bij koppeling van het NHR (2,14 miljoen vestigingen) en de BAG blijken er bijna 13.000 vestigingen (0,6 procent) in een pand of verblijfsobject te zijn geregistreerd dat een ongeldige status heeft, zoals 'gesloopt' of 'niet gerealiseerd'. In ongeveer de helft van de gevallen is dat een harde indicatie, dus niet het gevolg van een nog niet afgeronde bouwperiode. Een controle van de verbindingen tussen NHR en BRP levert relatief weinig inconsistenties op. Bron: Binnenlands bestuur