Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Jaarstukken 2014 voor ALV en VIAG themadag

04/03/2015

Op 27 maart a.s. wordt de eerste VIAG thema dag georganiseerd in 2015. Tijdens themadag is tevens ruimte in het programma opgenomen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Themadag

Voor het volledige programma van de themadag, locatie en inschrijving verwijzen wij u graag door naar onze website door hier te klikken.

Algemene Ledenvergadering

Zoals al eerder genoemd zal tijdens deze eerste themadag ook de Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Er wordt middels het jaarverslag teruggeblikt op het jaar 2014, de financiële verslaglegging wordt gedaan en de begroting 2015 gepresenteerd.

Alle Jaarstukken zijn beschikbaar op onze website door hier te klikken.

 

De jaarstukken zijn alleen beschikbaar voor (ingelogde) leden. Na het openen van bovenstaande link krijgt u, als u nog niet ben ingelogd, een inlogscherm te zien. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn kunt u deze opvragen via onze gebruikersondersteuning.

 

Extra aandacht WOB-verzoek alle gemeenten!

Naar aanleiding van het rapport Elias hebben een tweetal journalisten gemeend dat het ook bij gemeenten wel wanorde zal zijn m.b.t. ICT domein. Wat zij zich niet realiseren is dat het gros van de gemeenten softwarepakketten kopen. Alleen de G4 en wellicht hier en daar een uitzondering laten zelf software ontwikkelen. Iets wat overigens ook steeds minder vaak voorkomt.

Op basis van een eerder WOB verzoek is het volgende advies af gegeven door de VNG:

"Naar aanleiding van eerdere massale Wob-verzoeken (o.m. van Brenno de Winter) heeft de VNG – i.c. ECLBR, Lennard Kadiks – gemeenten door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over hoe te handelen: ontvangst bevestigen; direct twee weken uitstel vragen en verder de handreiking volgen." Er wordt voorgesteld dat ECLBR deze actie nu herhaalt, en de leden (juristen bij gemeenten) ook via het Forum informeert.

U kunt de VNG benaderen met de vraag om de handreiking waarover wordt gesproken op te vragen.