Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nadere specificatie van het WOB verzoek van KRO NCRV

10/03/2015

 

Ron Meijer, CIO van gemeente Alphen aan de Rijn heeft op 10 maart 2015 Huub Floor gesproken, één van de opstellers van het WOB verzoek van KRO/NCRV.

De korte samenvatting van het telefoongesprek is als volgt:

Huub is erg geschrokken van alle reacties en had zich onvoldoende gerealiseerd wat er nu precies uitgevraagd is en welke consequenties dit voor ons als gemeenten heeft.

In het verlengde van punt 1 komt er dan ook, uiterlijk aanstaande maandag, een brief namens KRO/NCRV naar alle gemeenten waarin de vraag verder wordt aangescherpt, maar vooral wordt samengevat.

De achterliggende gedachte van het onderzoek is dat men wil kijken naar mogelijk inefficientie in gebruik en aanbesteding van software in de overheidsmarkt. Om die reden is men eigenlijk naar 3 basisvragen op zoek, te weten

  1. Hoeveel geld is er met ICT in een gemeente gemoeid,
  2. Om welke applicaties gaat het (hoe verschillend of overeenkomstig is ons applicatielandschap en
  3. Waar zitten de problemen (met leveranciers, met aanbestedingen, met gebruik of beheer.

Huub heeft aangegeven dat in alle gevallen de vragen met enkele A4-tjes beantwoord kunnen worden.