Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wob verzoek KRO NCRV aangepast

17/03/2015

Nieuwe ontwikkelingen rond het WOB verzoek

De afgelopen periode heeft de VIAG u geprobeerd actief te informeren over het WOB verzoek via haar website.

Veel gemeenten hebben de opstellers verzocht het verzoek te specificeren en hebben daar een termijn van 2 weken voor gesteld. Is er binnen die twee weken geen specificatie ontvangen dan is aangekondigd dat het verzoek buiten behandeling wordt gesteld.

 De opstellers van het WOB verzoek hebben bijna alle gemeenten laten weten dat er voorlopig 10 gemeenten zijn uitgekozen waar het WOB-verzoek wordt doorgezet. Bij de andere gemeenten wordt het verzoek voorlopig "bevroren". De meningen hierover zijn nogal uiteenlopend. Het geluid uit veel gemeenten is dat men liever ziet dat als het WOB verzoek in een later stadium en in een meer gespecificeerde vorm wordt doorgezet er gewoon een nieuw WOB verzoek wordt gedaan.

De brief met de aankondiging over het terugbrengen van het aantal gemeenten vind u hierbij (met dank aan de gemeente Sluis!):

 

Gepubliceerd op het VNG forum:

auteur: Marscha Mehciz

KRO-NCRV laat het volgende weten:

  1. Het Wob-verzoek blijft gehandhaafd voor een tiental gemeenten.
  2. Deze gemeenten ontvangen volgende week een specificering van het WOB verzoek (uiterlijk volgende week vrijdag).
  3. Bij de keuze van deze gemeenten speelt een rol of bij de ontvangstbevestiging is aangekondigd dat er leges worden doorberekend bij de afhandeling van het verzoek. De Wob-verzoekers willen dit kostenaspect meenemen in hun onderzoek.
  4. De overige gemeenten ontvangen uiterlijk maandag een brief waarin het verzoek wordt opgeschort. Het verzoek hoeft dan voorlopig niet in behandeling te worden genomen. Daarbij wordt uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat het verzoek op termijn weer kan worden ‘geactiveerd’.` met ook dan een nadere specificatie op onderdeel 1 van het informatieverzoek.