Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Pilotstarter: learning by doing, while sharing

18/05/2015

De Pilotstarter is een online marktplaats voor gemeentelijke pilots rond informatievoorziening in het sociale domein. Op de marktplaats zijn zeventien pilots aangemeld, meer dan honderd gemeenten hebben aangegeven aan een pilot te willen meedoen of de pilot te willen volgen.

Informatievoorziening Sociaal Domein

De Pilotstarter is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Informatievoorziening Sociaal Domein. De gemeentelijke informatievoorziening wordt aangepast aan de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen in het sociaal domein. Het gaat daarbij niet alleen om de gemeentelijke informatie, maar ook de uitwisseling van informatie tussen gemeenten en andere betrokkenen in het sociaal domein, zoals zorgaanbieders.

Innovaties en verdieping in vraagstukken van gemeenten

De Pilotstarter richt zich op vraagstukken die verdieping nodig hebben, ideeën die innovatief zijn en projecten die als goede voorbeeld kunnen dienen. Door een centrale plek te bieden voor ‘learning by doing, while sharing’ trekken gemeenten samen op bij ideeën en innovaties die zorgen voor continuïteit en vernieuwing van de zorg. Vernieuwing in de informatievoorziening is nodig om transformatie in het sociaal domein te bereiken. Een efficiënte informatievoorziening levert ook besparing op: door administratieve en budgettaire lasten van gemeenten te beperken.

Voor het volledige artikel klik hier