Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG presenteert voorstel De Digitale Agenda 2020

19/05/2015

Op verzoek van haar leden heeft de VNG een Digitale Agenda 2020 opgesteld.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 juni ligt dit voorstel ter goedkeuring voor aan hun leden.

Strategische agenda

Het voorstel heeft de vorm van een collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020. Het heeft de status van een strategische agenda zoals beschreven in het afwegingskader collectieve financiering en inkoop.

Samen doen wat samen kan

De voorgestelde aanpak helpt gemeenten hun rol te pakken in de constant veranderende informatiesamenleving. De informatiesamenleving heeft zo’n impact op de bestuurlijke taakuitoefening, in de interne werkprocessen en in de gemeentelijke dienstverlening, dat we alleen als gemeenten samen deze uitdagingen aan kunnen. Dat is verwoord in de Digitale Agenda, met als kern ‘samen doen wat samen kan: collectief optreden waar mogelijk maakt ons sterk. Daarbij besluit de ALV over de projecten die collectief worden opgepakt, zijn verantwoordingslijnen en financiering helder beschreven en is landelijke ondersteuning geborgd.

Meer informatie

ledenbrief ALV voorstel Digitale Agenda 2020 (6 mei 2015)

Zie ook

Agenda en stukken ALV

Themapagina VNG-jaarcongres 2015

Bent u benieuwd naar wat De Digitale agenda voor u betekent in de jaren 2015/2016 meldt u zich dan aan voor de VIAG themadag van 26 juni a.s. Een uitgebreide presentatie zal door de VNG worden gegeven. Voor aanmelding klik hier