Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging VIAG themadag en extra Algemene Ledenvergadering 18 september 2015 - herinnering

08/09/2015

12.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 uur Vensters voor Bedrijfsvoering
Dhr. Walter Huith, directeur Dienstverlening gemeente Gouda en lid van de Stuurgroep VVB
14.15 uur Extra ALV VIAG
 1. Toestemming ALV voor afwijking van de statuten tav verplicht gemeentelidmaatschap
  • Wij vragen ontheffing aan voor Arend van Beek tot 01-01-2017 om toch gemeentelid te mogen blijven van de VIAG ook al is er geen sprake van een gemeentelijk dienstverband.
   Het vereiste van een gemeentelijk dienstverband is onderdeel van de statuten artikel 3 lid 1a. Op basis van artikel 3 lid 2 kan de ALV toestemming geven hiervan af te wijken.

 2. Voorstel contributiewijziging per 1 januari 2016
  • Het voorstel is de contributie per 1 januari 2016 met 10% te verhogen voor de eerste gemeenteleden en de bedrijfsleden

 3. Wijziging bestuur
  • Afscheid secretaris Françoise van den Ham
  • Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Manon Ebbers. Zij zal de rol van secretaris vervullen.

 4. Rondvraag en afsluiting
15.00 uur Pauze
15.30 uur Gemeente Zeist presenteert handreiking aanpak Privacy Jeugdwet en meldplicht datalekken; een best practice !
Steven van Vulpen, kwaliteitsmedewerker dienstverlening, Antoinette van Leeuwen, VIAG bestuurslid en I&A adviseur van de gemeente Zeist, Arie Hartog, algemeen directeur Key2control
16.15 uur Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, nu en toekomst naar 2020
Chris Vast, Analytics for local governance KING

Toelichting op de sessies

13.30 uur  - Vensters voor Bedrijfsvoering

Vensters voor Bedrijfsvoering is een instrument waarmee u als manager bij een gemeente, provincie of waterschap zicht krijgt op uw bedrijfsvoering én de verbetermogelijkheden. Daarnaast kunt u de elementen van uw bedrijfsvoering vergelijken met die van andere organisaties. Op dit moment doen al meer dan 100 publieke organisaties jaarlijks mee. Op basis van het totaaloverzicht van uw bedrijfsvoering helpen wij u om vervolgstappen te zetten richting slimmere bedrijfsvoering. Lees meer over hoe het instrument werkt. Vensters voor Bedrijfsvoering is een initiatief van VGS, KING, ICTU, UvW, VIAG & FAMO. Nu met praktijkervaring vanuit gemeente Gouda!

14.15 uur - VIAG Algemene Ledenvergadering

 • benoeming bestuursleden
 • positie voorzitter VIAG
 • wijziging contributiestelsel 2016
 • Visie 2020

De vergaderstukken zullen binnenkort voor leden beschikbaar komen op de VIAG website.

 

15.30 uur - Gemeente Zeist borgt Privacy Jeugdwet en meldplicht datalekken in de organisatie; een best practice !

De gemeente Zeist is evenals andere gemeenten, op zoek naar een praktische aanpak om privacybescherming te waarborgen – met name bij de taakuitoefening in het sociaal domein. Privacy is een steeds complexer vraagstuk geworden en daarbij wil men aansluiten bij landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de Privacytoets Jeugdwet door VenJ en BZK, ook in samenspraak met de VNG. Zeist is daarbij de samenwerking aangegaan met Privacy Management Partners en VIAG-bedrijfslid key2control. Gezamenlijk ontwikkelen zij nu PrivacyManager, een praktische handreiking voor privacyborging voor gemeenten die Zeist gaat helpen in dit streven. Op deze themadag zullen Steven van Vulpen, kwaliteitsmedewerker dienstverlening, Antoinette van Leeuwen, VIAG bestuurslid en I&A adviseur van de gemeente Zeist en Arie Hartog, directeur van key2control u de aanpak toelichten.

Antoinette van Leeuwen,
I&A adviseur gemeente Zeist
Arie Hartog,
algemeen directeur Key2Control

16.15 uur - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, nu en toekomst naar 2020

Eind augustus 2015 is de monitor sociaal domein gepubliceerd. Het eerste resultaat van een traject waarmee gemeenten, rijk, VNG en KING 2 jaar mee bezig zijn. In de workshop gaan we in wat de monitor is, hoe deze wordt opgebouwd, en wat je ermee kan. Daarnaast willen we verkennen wat de toekomst is van deze en andere monitors. Zijn er kansen om sneller, eenvoudiger en gerichter sturingsinformatie te genereren?

Spreker Chris Vast, Analytics for local governance KING

 

Locatie

Huis van de Stad gemeente Gouda

2e etage ruimte 2.03 / 2.45
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA

Met de auto

Kom je met de auto, dan raden wij aan je auto te parkeren in de nabij gelegen Stationsgarage (€ 0,30 per 10 minuten, € 1,80 per uur). Op de begane grond van de parkeergarage is een aantal gehandicapten parkeerplaatsen gesitueerd. De ingang van de Stationsgarage bevindt zich links naast het Huis van de Stad. Direct voor het Huis van de Stad bevinden zich nog 4 extra gehandicaptenparkeerplaatsen met parkeermeter.

Trein

Huis van de Stad Gouda bevindt zich direct naast Station Gouda

 

Aanmelden

Je kunt je voor deze themadag aanmelden via deze inschrijfknop. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Deelname aan deze dag is gratis en bedoeld voor zowel gemeente- als bedrijfsleden (per bedrijfslid één deelnemer).

Niet gemeentelijke VIAG leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Een prachtige locatie, drie inhoudelijk aansprekende presentaties en momenten voor netwerken bieden wij je graag aan. Jij komt toch ook?

Bij no-show zijn wij genoodzaakt om € 50,00 in rekening te brengen.