Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Enquête NRC Handelsblad en KRO-NCRV

25/09/2015

Beste leden,

Het NRC Handelsblad heeft alle gemeentesecretarissen een mail gestuurd met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek naar de ICT markt voor Nederlandse gemeenten. De enquête is volstrekt anoniem, dat wordt gegarandeerd door het onderzoeksbureau dat door NRC in samenwerking met KRO-NCRV is ingeschakeld om de enquête uit te voeren.

Het IMG bestuur en het VIAG bestuur bevelen invulling van deze enquête van harte aan. Gemeenten hebben er ook belang bij dat de relaties tussen gemeenten en ICT-leveranciers transparant worden. Wij zijn dan ook benieuwd of het onderzoek andere inzichten geeft dan het inzicht dat we via de gebruikersverenigingen hebben.

Als u de link heeft doorgespeeld gekregen van uw gemeentesecretaris maar bijvoorbeeld is zoekgeraakt dan kunt u een nieuwe link voor uw gemeeente krijgen door een mail te sturen aan Huub Floor (huub.floor@kro-ncrv.nl) of Derk Stokmans (d.stokmans@nrc.nl). U ontvangt dan een link van het onderzoeksbureau.

Het IMG Bestuur
Het VIAG Bestuur