Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

'Idensys, online zaken doen zonder zorgen'

17/11/2015

De overheid werkt met het bedrijfsleven, wetenschap en burgers aan een standaard voor toegang tot online dienstverlening: Idensys, voorheen eID Stelsel genoemd. In Pulse, een e-zine van ICTU, een interview over deze publiek-private samenwerking.

In het interview komen aan het woord: Gerrit Jan van 't Eind (programmamanager Idensys, Logius), Corien Pels Rijcken (projectleider publieke eID-middelen, ministerie van BZK), en Hugo Butter (kwartiermaker publieke eID-middelen, ICTU). Zij vertellen over de wijze waarop overheid en het bedrijfsleven afspraken maken over de eisen die zij gezamenlijk stellen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van Idensys en de bescherming van privacy en gegevens.

Corien Pels Rijcken gaat in op de pilots met de publieke eID-middelen: "Dit jaar treffen we binnen ons project de voorbereidingen voor het kunnen uitgeven van eID-middelen op basis van bestaande WID-documenten. Daarvoor werkt het ministerie van BZK samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, en Buitenlandse Zaken." Voorbeelden van wettelijke identiteitsdocumenten (WID) zijn de Nederlandse identiteitskaart (NIK), het rijbewijs en vreemdelingendocument.

"Binnen het project publieke eID-middelen voeren we twee pilots uit met de toevoeging van een elektronische inlogmogelijkheid op de NIK en met (een specimen van) het rijbewijs. In die pilots werken we samen met ICTU, Logius, RDW, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de gemeenten Den Haag en Eindhoven, en mogelijk later ook met de gemeente Groningen. Als projectteam hebben we bovendien een tweeledige opdracht: naast het uitvoeren van de pilots treffen we gelijktijdig de voorbereidingen voor ná de pilotfase, als de middelen opgenomen worden in het stelsel en we kunnen overgaan tot het verstrekken van publieke eID-middelen."

De pilots met Idensys starten eind 2015. Halverwege 2016 volgt de evaluatie. Tijdens de pilotfase loggen maximaal 30.000 burgers en consumenten met inlogmiddelen van Idensys in bij 20 overheden en bedrijven, meldt de programmaorganisatie Idensys medio oktober. De inlogmiddelen worden uitgegeven door bedrijven die erkend leverancier van Idensys zijn. De pilots geven inzicht in hoe Idensys in de praktijk werkt en ervaren wordt.

Gerrit Jan van 't Eind: "We maken daarbij bewust de keuze om klein te beginnen - met verschillende pilots - en groot te eindigen. Hierdoor kunnen we geleidelijk groeien, ervaringen opdoen, wensen van gebruikers verwerken en vertrouwen opbouwen."

 Meer informatie

Lees dit interview en meer in Pulse #5