Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nederland en Estland starten cyberplatform

01/12/2015

Nederland en Estland zetten samen een platform op voor gedragsnormen in cyberspace.

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en zijn Estse collega Kaljurand zijn dat overeen gekomen. Beide landen hebben de afgelopen jaren het voortouw genomen in het debat over internationale vrede en veiligheid in cyberspace. Volgens de ministers is het daarom niet meer dan logisch dat Nederland en Estland hun expertise bundelen in een cyberplatform.

Het platform draagt bij aan de uitwisseling van internationaal onderzoek naar juridische en politieke normen rond verantwoord gedrag van staten in cyberspace. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een internationale consensus rond dit thema. Verder vormt het de basis voor een jaarlijkse bijeenkomst van deskundigen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Ook zal er regelmatig overleg worden gevoerd en komt er een jaarlijkse toetsing van de normen voor verantwoord gedrag in cyberspace.

Meer informatie

Website Rijksoverheid