Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open data in 2015 ruim verdubbeld

19/01/2016

Het aantal beschikbare open datasets op data.overheid.nl is in 2015 ruim verdubbeld van 3.250 naar 7.156.

Dat schrijft minister Plasterk (BZK) in de Nationale open data agenda 2016, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De datasets van de overheid kunnen door publicatie op data.overheid.nl door burgers of bedrijven hergebruikt worden, bijvoorbeeld voor een maatschappelijk doel. Ook kan het inzicht geven in bijvoorbeeld inkoopinformatie van de Rijksoverheid.

Er zijn meer voorbeelden te noemen. Zo werken de ministeries van BZK, EZ en I&M samen met het ICT-bedrijfsleven en de wetenschap in het Doorbraakproject Open Geodata. En met de Zonatlas kunnen burgers op basis van onder andere de basisregistraties, het Actueel Hoogste Bestand en de Open Street Map de geschiktheid van hun woning voor zonnepanelen checken.

Nederland is momenteel de vijfde meest open overheid. Ook volgend jaar worden zoveel mogelijk datasets beschikbaar gesteld. BZK breidt de bestaande ondersteuning van overheidsorganisaties bij het beschikbaar stellen van open data uit. Een goede kwaliteit van metadata zorgt voor betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van data. Verder moeten overheden al bij het creëren van informatie nog meer bewust zijn van het uiteindelijk beschikbaar stellen hiervan.  Het uitgangspunt van overheidsinformatie is ‘open, tenzij’.

Meer informatie

Website Rijksoverheid