Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Pilots Open Data verder uitgebreid

19/01/2016

De Open Data pilots rondom financiële overheids informatie voor derden lijken een succes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteunt dat de pilots worden uitgebreid naar decentrale overheden.

'Open over geld: open spending data': gemeenten , provincies en waterschappen stellen hun financiële data volledig en duurzaam ter beschikbaar van het CBS en OpenSpending . Gebleken is dat het aanbod meer -gedetailleerde- vragen oproept onder de gebruikers. De pilots in 5 gemeenten om detaildata te openbaren blijken dermate succesvol dat BZK ook de openbaring van financiële detaildata van andere overheden in een gemeenschappelijke standaard gaat openstellen.

 Raadsinformatie
In de pilot Open Raadsinformatie heeft de Open State Foundation in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG voor het eerst raadsinformatie van vijf gemeenten als open data vrijgegeven. Publieke informatie is echter nog geen open data, want de informatie is niet beschikbaar in herbruikbare vorm. De VNG heeft nu aangegeven deze pilot te willen verdiepen en verbreden naar alle gemeenten in het kader van haar Digitale Agenda 2020.

 LEOO
Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) brengt de vraagstukken in kaart die leven rond een Open Overheid en biedt ondersteuning aan mede-overheden bij het omgaan met deze vraagstukken. Het LEOO organiseert kennis- en ervaringsdeling en is betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten over Open Overheid. Het ministerie van BZK wil via LEOO overheidsorganisaties krachtiger maken bij de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving. Het LEOO ondersteunt overheden vanuit drie functies: als kennismakelaar, ondersteuner voor medeoverheden en als platform voor het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten in het kader van een Open Overheid.

Lees hier het gehele rapport Open overheid in actie 2016 - 2017