Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Help ik heb een datalek!

29/01/2016

Het beheer van informatiebeveiligingsincidenten is een complex en belangrijk proces. Het is van belang om dit proces goed te borgen in de organisatie. Niet voor niets is incidentbeheer als een afzonderlijk hoofdstuk (9) opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

Vanaf 1 januari 2016 is tevens de meldplicht datalekken van kracht als onderdeel van de aangepaste Wet bescherming persoonsgegevens en ook hier dient het incidentbeheer geborgd te worden in de organisatie. Indien een organisatie hierin tekortschiet loopt het kans op een aanzienlijke boete vanuit de Autoriteit persoonsgegevens, maar ook op een ernstige reputatieschade bij haar burgers. Voor key2control meer dan voldoende reden om een procedure (nr. 26) te ontwikkelen die voor CISO’s, IB coördinatoren en Privacy officers een pragmatische handreiking is om het beheer van informatiebeveiligingsincidenten structureel te borgen in hun organisatie.

De nadruk ligt op snel, efficiënt en doeltreffend reageren op het bestrijden en afhandelen van een dergelijk beveiligingsincident; borging van dit proces vindt plaats vanuit het ISMS control framework. Wil je de procedure 'Beheer van informatiebeveiligingsincidenten' ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@key2control.nl onder vermelding van 'procedure beheer informatiebeveiligingsincidenten'.

Key2Control heeft een publicatie ter beschikking gesteld voor een ieder die antwoord wil hebben op de vraag “Help, ik heb een datalek?”  Het document is ook op aanvraag in een bewerkbaar format beschikbaar (Word) door het sturen van een mailtje aan info@key2control.nl

Naast de procedure heeft Key2Control ook een nulmeting gemaakt die een snel inzicht geeft in de stand van zaken rondom incidentbeheer in de gemeente. Ook hierover is nadere informatie te verkrijgen door het sturen van een mailtje aan info@key2control.nl

Klik hier voor de pagina van Key2Control met een link naar het document "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten"