Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale diensten: hoe gaat het in uw gemeente?

02/02/2016

De ministeries van BZK en EZ en KING/VNG organiseren een bijeenkomst rond de uitkomsten van de jaarlijkse meting van het digitale aanbod.

In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. De ambitie is dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid. In het programma Digitaal 2017 werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken aan de realisatie van deze kabinetsdoelstelling. In het programma Digitale Agenda 2020 helpen VNG en KING gemeenten bij het verbeteren van hun (digitale) dienstverlening.

Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft het ministerie van BZK voor het tweede jaar op rij het aanbod gemeten van veelgebruikte producten voor burgers en bedrijven bij de medeoverheden.

Wilt u weten hoe uw gemeente scoort in dit digitale volwassenheidsonderzoek? En wilt u weten hoe u het aanbod en gebruik van digitale dienstverlening kunt verbeteren en welke ondersteuning hierbij beschikbaar is? Kom dan naar de bijeenkomst "digitale volwassenheid van gemeenten", 16 februari a.s. in Utrecht.