Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Grip op ICT, samen met leveranciers

01/03/2016

Organisatiedoelen bereik je alleen als je de ICT goed onder controle hebt. En daarvoor is begrip van- en samenwerking met leveranciers essentieel.

Tijdens de ledenvergadering van de VNG van 3 juni 2015 is de Digitale Agenda 2020 vastgesteld, waarmee wordt ingezet op een collectieve aanpak voor gemeenten. Een van de doelstellingen binnen die Digitale Agenda 2020 is om een impuls te geven in het opdrachtgeverschap van gemeenten richting softwareleveranciers. "Voor gemeenten wordt ICT steeds belangrijker, bijvoorbeeld in hun dienstverlening richting inwoners en bedrijven", aldus directeur van KING, Larissa Zegveld. "Een deel van de technische voorzieningen met betrekking tot die ICT hebben gemeenten zelf in huis en een deel wordt extern betrokken. Voor de voorzieningen die worden ontwikkeld, in gebruik genomen en onderhouden worden contracten afgesloten met ICT-leveranciers. Daarmee zijn gemeenten opdrachtgever richting leverancier(s). Goed opdrachtgeverschap is van essentieel belang om de doelstellingen van een gemeente te behalen en zo meer grip te krijgen en te houden op dienstverlening, bedrijfsvoering, beveiliging en kosten. Wij ondersteunen gemeenten bij het professionaliseren van dat ICT-opdrachtgeverschap."

'Geen voorkeur'

Bij het ondersteunen van gemeenten heeft KING geen voorkeur voor bepaalde keuzes van gemeenten, zo laat Zegveld weten. "Onze rol is om gemeenten te laten zien wat er te koop is en wat de consequenties zijn van de gefundeerde keuzes die zij maken. We informeren, zodat gemeenten de voor hen beste beslissing kunnen nemen. Maar wij zijn niet voor bepaalde leveranciers en hebben ook geen voorkeur voor pakketten die door leveranciers worden aangeboden. Het is aan gemeenten zelf om te besluiten op welke manier zij invulling willen geven aan hun applicatielandschap bij de bedrijfsvoering en dienstverlening." Bij de invulling van dat landschap zijn drie verschijningsvormen te constateren, zo schetst Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA bij KING. "Gemeenten kunnen kiezen voor het 'totaalpakket', een 'suite' of 'best of breed'. Elke optie heeft een eigen set aan voor- en nadelen die betrekking hebben op de mate van functionaliteit, mate van ontzorging en het niveau van flexibiliteit. Elke vorm vraagt om een eigen set van sturing en aandacht."

Softwarecatalogus

Een van de middelen die wordt gebruikt bij het ondersteunen van gemeenten is de Softwarecatalogus, een online instrument dat inzicht geeft in het marktaanbod van gemeentelijke softwareproducten en aangeeft of deze producten voldoen aan de vereiste standaarden. "Het geeft goed weer waar gemeenten staan ten aanzien van digitale dienstverlening, applicatieportfoliomanagement en aansluiting op landelijke voorzieningen. Ook geeft het aan waar voor gemeenten kansen liggen om verbeteringen te realiseren", stelt Zegveld, die in het kader van de ondersteuning ook het nieuwe convenant noemt dat met leveranciers wordt afgesloten. "Het oude convenant, dat was getekend door 182 leveranciers en gebruikersverenigingen, liep vorig jaar af. Groot verschil is met name de transparante opzet. Voor gemeenten betekent dat nóg inzichtelijker is gemaakt waar zij op kunnen rekenen bij het kiezen van een oplossing."

Samenwerking

Theo Peters benadrukt dat het loskomen van een leverancier(s) niet vooropstaat. "Grip nemen op ICT is voor een groot aantal gemeenten nog een klus met vele invalshoeken. Snappen in hoeverre je afhankelijk bent van een leverancier is daar een belangrijk aspect van. Waar het om gaat is dat gemeenten grip hebben op hun ICT om daarmee organisatiedoelen te bereiken. Daarvoor zijn en blijven leveranciers nodig."

Ook zijn directeur hamert op de cruciale rol van leveranciers. "Het is onze ambitie om in samenwerking met hen de markt van gemeentelijke software transparanter en meer gestandaardiseerd te maken. Voor consumenten is het inmiddels vrij gewoon om van energieleverancier of zorgverzekeraar te wisselen. Dat willen we ook voor gemeenten realiseren. Niet omdat een goed werkende gemeentelijke ICT een doel op zich is, maar omdat het bijdraagt aan de belangrijke ambitie die wij samen hebben: dat gemeenten echt die nabije overheid zijn, die mensen helpen op een efficiënte en betrokken manier."

Op vrijdag 1 april vindt in Soesterberg een Leveranciersbijeenkomst plaats, waar uitgebreid wordt ingegaan op de ondersteuning vanuit KING aan gemeenten.