Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gewijzigd bericht over eIDAS (eerder eID)

09/03/2016

Op 15 februari is er op de VIAG website en op 17 februari in de VIAG nieuwsbrief een bericht over eID verschenen, gebaseerd op de op dat moment aanwezige informatie over eID.
De situatie daaromtrent is op dit moment anders, vandaar dat we, op basis van de informatie die nu beschikbaar is onderstaande kunnen meedelen:


Onlangs heeft u een bericht van ons ontvangen over de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor de aansluiting op eIDAS. Graag nuanceer ik het bericht en zet ik enkele zaken recht die per abuis verkeerd in het bericht zijn opgenomen. Het spijt ons dat er wellicht misverstanden zijn ontstaan en verkeerde verwachtingen gewekt.

In de kern gaat het om twee belangrijke punten:

  1. De huidige call is geopend tot 15 maart, en dat is zeer kort dag. Een nieuwe call op ditzelfde onderwerp en met aandacht voor decentrale overheden opent naar de huidige informatie op 12 mei en sluit op 25 september 2016. Dit geeft tijd en ruimte voor reflectie in uw gemeente en te besluiten over een subsidieaanvraag via de nieuwe call.;

  2. Neem contact op met uw (eHerkennings)makelaar, NIET met Nathan Ducastel/PBLQ.

Subsidie van de Europese Commissie

Het klopt dat er voor dienstverleners, waaronder gemeenten, subsidiemogelijkheden zijn om aan te sluiten op eIDAS en daarmee stappen te zetten in de richting van sluitende grensoverschrijdende authenticatie. Deze subsidie wordt verstrekt onder de Connecting Europe Facility Telecom. Meer informatie over de huidige call vindt u op:

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-eid-2015-cef-tc-2


De informatie omtrent de nieuwe call wordt binnenkort gepubliceerd op:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

 

Nederlandse stelsel eHerkenning / Idensys

In Nederland is een doelarchitectuur opgesteld voor grensoverschrijdende authenticaties, in relatie tot de Nederlandse situatie. Hierin speelt de makelaar (wellicht beter bekend als eHerkenningsmakelaar) een centrale rol. Ook zijn er vraagpunten die te maken hebben met dienstverlening binnen of buiten het BSN-domein. Voor de context zie ook: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z03640&dossier=34413

Het is om deze reden dat wij u aanraden om met uw makelaar(s) in gesprek te gaan over een passende route. Dit was ook aangegeven in de bij de vorige mail gevoegde brief van het Ministerie van Economische Zaken. Alle makelaars zijn op de hoogte van de kansen die er zijn onder het CEF Telecom programma.

Samenvattend:

  • U heeft ruim tijd om zich te beraden op een subsidieaanvraag in de tweede call (12 mei – 25 september).
  • Neem contact op met uw eHerkenningsmakelaar om een passende route te bepalen.

 

Hoogachtend,

 

Arend van Beek

Voorzitter VIAG