Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Monitor Open Standaardenbeleid 2015 vastgesteld

29/03/2016

In het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 2 februari jl. is de Monitor Open Standaardenbeleid 2015 vastgesteld.

In het rapport staat onder andere omschreven in welke mate de open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit -lijst worden gebruikt bij de overheid en worden voorgeschreven bij  ICT-aanbestedingen.

Gebruik

Ten opzichte van 2014 zien we bij veel standaarden een flinke toename in het gebruik, echter er zijn ook standaarden die veel te weinig worden toegepast die wel noodzakelijk zijn voor de kwaliteit en onderlinge aansluiting van verschillende ICT producten. Diverse handreikingen en instrumenten zijn in ontwikkeling om de uitvraag naar standaarden te verbeteren. Deze komen binnenkort beschikbaar zodat Rijksdienstonderdelen deze kunnen gebruiken bij aanbestedingen.

Meer informatie

Voor vragen over aanbestedingen, open standaarden of de monitor 2015  kunt u terecht bij het bureau Forum Standaardisatie via forumstandaardisatie@logius.nl of 070 - 888 7776.

Monitor 2015