Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ondersteuning cruciaal bij digitaliseringsslag gemeenten

29/03/2016

 

Het digitale aanbod van gemeenten richting burgers en bedrijven mag dan stijgen, maar volgens Ingrid Hoogstrate, hoofd Inzicht & Sturingsadvies bij VNG-KING, is er nog veel te winnen. Ook voor gemeenten. “Het is onze taak gemeenten over de mogelijkheden te informeren en hen daarin te ondersteunen.”

Bij dat informeren en ondersteunen wordt een drietal hoofdtaken onderscheiden, zo schetst Ingrid Hoogstrate. “Drie taken die je terugziet in het hele proces. De eerste is beïnvloeden. Daartoe behoren onder meer de impactanalyses die wij uitvoeren op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving. Zo komt er een Omgevingswet aan, waar een informatiekundige uitvoeringstoets op wordt gehouden. Ook zijn wij aan het kijken of er een uitvoeringstoets moet komen op de Wet op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die waarschijnlijk later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat. De tweede hoofdtaak is het ontzorgen van gemeenten. Tijdens de ALV van de VNG in juni 2015 is de Digitale Agenda 2020 vastgesteld, eigenlijk de next step na de implementatie van de grote bouwstenen zoals we die hebben gehad bij het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid). Nu zijn we bezig om een beweging te maken naar een puur zelfbekwame gemeente, een gemeente die zelf in controle is. Versterken is de derde lijn waar wij ons richting gemeenten mee bezighouden, waarbij het onder meer draait om de vraag hoe je als gemeente al de dingen die op je afkomen in je eigen gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening kunt integreren.”

Meer informatie

Lees het hele verhaal