Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digiprogramma 2016-2017: 'stel mensen centraal'

12/04/2016

"De samenleving maakt een digitale revolutie door. De overheid borgt daarin waar nodig het publiek belang, ook van diegenen die minder digitaal vaardig zijn en stelt de mens centraal in een samenhangende, overheidsbrede digitale dienstverlening."

Dit schrijft minister Plasterk (BZK), mede namens zijn collega’s Kamp (EZ) en Blok (W&R), in de aanbiedingsbrief bij het Digiprogramma 2016-2017 dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Commissaris Digitale Overheid stelt jaarlijks een meerjarig Digiprogramma op. Dat gebeurt in samenwerking met medeoverheden, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties en departementen. In het Digiprogramma 2016-2017 zijn de ambities en activiteiten van de Nederlandse overheid voor de komende twee jaar gebundeld en wordt gerapporteerd over het voorgaande jaar. "De invloed van technologische ontwikkelingen op het maatschappelijk leven wordt steeds groter. Mogelijkheden van digitalisering kleuren in snel tempo de wijze waarop mensen en organisaties opereren, kennis en informatie delen", aldus Plasterk.

Onder regie van de Digicommissaris zijn in 2015 belangrijke stappen gezet voor het beheer en het gebruik van de voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Voor 2016 en 2017 ligt de opgave in overheidsbreed gebruik, doorontwikkeling en innovatie van de GDI en de structurele financiering hiervan.

Meer informatie

Website Rijksoverheid