Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Risico Cybercrime publieke sector 2,4 miljard

12/04/2016

De publieke sector loopt van alle sectoren het grootste risico te lijden onder cybercriminaliteit.

De cyberrisico's in Nederland zijn gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld gebracht door middel van de data-analyse Cyber Value at Risk in The Netherlands door Deloitte. Zij schatten het totale waardeverlies door cyberrisico's voor de grootste Nederlandse bedrijven en overheid op jaarbasis op 10 miljard euro. Uitgaande van een worst case scenario kan dit bedrag voor individuele organisaties oplopen tot achttien keer meer dan het waardeverlies dat ze mogen verwachten.

Publieke sector grootste risico
Het onderzoek richt zich op de meest relevante economische sectoren van Nederland. Uit de data-analyse blijkt dat als het gaat om cyberdreigingen, momenteel de volgende vier sectoren in verhouding tot hun omvang het grootste risico lopen: de publieke sector (totaal 2,4 miljard euro verwacht waardeverlies op jaarbasis), de technologie & elektronica sector (1,1 miljard euro), de banken sector (360 miljoen euro) en de defensie, luchtvaart en ruimtevaart sector (415 miljoen euro).

Soorten cyberdreigingen
Het onderzoek neemt de verschillende soorten van misbruik van informatie door de verschillende cyberaanvallers als uitgangspunt. Zo blijkt dat een groot risico op waardeverlies (ruim 40%) voortkomt uit onderbrekingen van de operationele continuïteit. Dit is het gevolg van gerichte aanvallen door partijen die uit zijn op verstoring evenals een bijkomend gevolg van de breed-gerichte cybercriminaliteit. Dit raakt bijna alle organisaties. Een ander groot waardeverlies (eveneens bijna 40%) komt voort uit verlies van intellectueel eigendom, strategische informatie en verminderde betrouwbaarheid van producten en diensten. Dit laatste verklaart een groot deel van het waardeverlies voor de publieke sector, de technologie & elektronica sector en de defensie, luchtvaart en ruimtevaart sector.

Bron: Gemeente.nu, Jurrien Holthuis