Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Website Optimaal Digitaal online

12/04/2016

De volgende mijlpaal van het (Doorbraak)project Massaal Digitaal is bereikt: het digitale platform Optimaal Digitaal is online gegaan. Optimaal Digitaal is opgezet om over de grenzen van de verschillende overheidsfamilies heen kennis te delen.

Goede voorbeelden

De basis van Optimaal Digitaal bestaat uit ‘digitale kaartjes’. Daarop staan tips voor het doorbreken van de barrières die een hoger digitaal gebruik van de overheidsdienstverlening belemmeren.

Zoals tip 23 aangeeft (‘Ga gewoon van start, verbeter gaandeweg’) zijn we begonnen met een beperkte inhoud: 29 tips. De inhoud wordt zichtbaar na aanklikken van de tipkaart.

Ze zijn dus nog niet klaar, meer tips volgen in de komende weken. Hierbij willen ze graag zoveel  mogelijk mensen betrekken; suggesties en ideeën worden daarom op prijs gesteld.

Waarom werkt dit?

Deze tips zijn samengesteld op basis van onderzoek en ‘een luisterend oor’ tijdens diverse bijeenkomsten. Daarom zijn het voorbeelden die veel in de praktijk voorkomen en direct toepasbaar zijn in je organisatie.

Uit de onderzoeken die voor Massaal Digitaal zijn uitgevoerd om de barrières voor burgers en bedrijven in kaart te brengen, bleek dat het merendeel ‘generiek van karakter’ is. Oplossingen om die barrières te doorbreken en de kennis daarover zijn daarom voor alle overheidsorganisaties van belang.

In de loop van dit jaar zal een integratie plaatsvinden van een aantal websites van het ministerie van BZK op het vlak van (digitale) overheidsdienstverlening. Optimaal Digitaal krijgt daarbij als kennisdelingsinstrument een logische plaats.

Achtergrond

Het digitale platform Optimaal Digitaal is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken. Het is een van de opbrengsten van het project Massaal Digitaal. Dat is in 2013 gestart als één van de 9 ‘Doorbraakprojecten met ICT’, en maakt inmiddels onderdeel uit van het Programma Digitaal 2017.

Nuttige links

Heb je een aanvulling?

Weet je misschien een praktijkvoorbeeld? Of heb je een vraag, idee, reactie of suggestie? Laat het hun weten! Optimaal Digitaal is immers bedoeld om kennis te delen. Stuur een bericht via het contactformulier van Optimaal Digitaal.