Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitvoering Wet hergebruik overheidsinformatie

10/05/2016

Minister Plasterk (BZK) vindt het "te vroeg" om te concluderen dat overheden nog niet klaar zouden zijn voor de Wet hergebruik overheidsinformatie.

De minister antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid Veldman (VVD). Die had naar aanleiding van een de steekproef van de Open State Foundation om opheldering gevraagd.  De steekproef zou onder andere uitwijzen dat bijna alle aangeschreven overheden en instellingen bij een verzoek tot hergebruik van overheidsinformatie gebruik maken van de mogelijkheid tot verdaging.

"Uitgangspunt is dat verzoeken tot hergebruik van overheidsdata zo spoedig en zorgvuldig mogelijk worden afgehandeld. Hoe omvangrijker en ingewikkelder het verzoek, hoe meer tijd met de afhandeling van een verzoek gemoeid zal zijn. Verdaging, binnen de wettelijke termijnen, is dan mogelijk", zo antwoordt de minister.

Als aan de verstrekking van overheidsgegevens via de Wet hergebruik van overheidsinformatie door publieke instellingen geen aanvullende voorwaarden worden gesteld, is sprake van open data. Plasterk: "Deze overheidsgegevens kunnen onbelemmerd worden hergebruikt. De aanmelding ervan op het rijksportaal (https://data.overheid.nl) wordt technisch ondersteund. Zo stimuleer ik dat overheidsgegevens waarom wordt verzocht via het rijksportaal worden ontsloten. Overheden en instellingen stellen, onder mijn regie, bovendien datasets actief beschikbaar. Deze zijn te vinden op het rijksportaal en worden met regelmaat aangevuld."

De minister wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de wet bij overheden en publieke instellingen ligt: "Om overheden en instellingen te ondersteunen heb ik een praktische handleiding gepubliceerd over de werking van de wet en hoe met ingediende verzoeken kan worden omgegaan. In 2015 zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op verschillende plekken in het land. Verder worden op de website van het leer- en expertisepunt open overheid veel gestelde vragen beantwoord." Plasterk voegt er tot slot aan toe dat de wet na drie jaar wordt geëvalueerd.

Meer informatie

Website Rijksoverheid