Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Van Webrichtlijnen naar DigiToegankelijk

10/05/2016

Het Nederlandse beleid rond webrichtlijnen krijgt een sterkere focus op digitale toegankelijkheid - deze nieuwe fase is ingeluid met een nieuwe website: digitoegankelijk.nl.

Dit is "in lijn met internationale ontwikkelingen", zo is te lezen op digitoegankelijkheid.nl. De Webrichtlijnen zijn in 2004 ontwikkeld omdat de overheid anders wilde gaan werken. Transparanter, effectiever en 'voor iedereen'. Dat kon alleen als de websites van de overheid toegankelijker en duurzamer zouden worden. De Webrichtlijnen waren een kwaliteitsmodel om dat te bereiken. Het model omvatte zowel toegankelijkheid als bouwkwaliteit van websites.

Sinds 2004 is er veel veranderd. De overheid is steeds meer digitaal gaan doen. Je belastingaangifte, een parkeervergunning aanvragen of doorgeven dat je gaat verhuizen: het kan allemaal via het internet. 2017 is het jaar waarin bedrijven en burgers alle zaken die ze met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen. Dat is vastgelegd in het overheidsprogramma digitaal 2017.

Als alles digitaal wordt, moeten wel alle Nederlanders toegang hebben tot deze digitale dienstverlening. Iedereen heeft dezelfde rechten om mee te doen in de maatschappij en te leven zoals ieder ander. Dat staat beschreven in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend. Daarom moeten alle overheidsorganisaties hun websites en webapps verplicht toegankelijk maken.

Internationale ontwikkelingen

De Webrichtlijnen waren een kwaliteitsmodel voor de toegankelijkheid én bouwkwaliteit van websites. Ze bestonden uit vier principes op het gebied van toegankelijkheid: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust en één op het gebied van bouwkwaliteit: Universeel. Met DigiToegankelijk komt de focus te liggen op toegankelijkheid. Het VN-verdrag en de regelgeving die voor de Europese Unie in de maak is, schrijven Nederland en de andere lidstaten voor om alleen toegankelijkheid wettelijk verplicht te maken. Op die manier zijn de regels voor alle landen hetzelfde. Ook bouwkwaliteit (principe Universeel) blijft natuurlijk belangrijk, maar heeft niet meer het verplichte karakter. Net als gebruiksvriendelijkheid en zoekmachineoptimalisatie is dit iets waar een leverancier of bouwer voor moet zorgen.

De informatie op de nieuwe website gaat alleen over toegankelijkheid. De internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, WCAG 2.0, is het uitgangspunt. Naast informatie over de toegankelijkheidseisen die er zijn voor websites en webapps is er ook informatie te vinden over het borgen van toegankelijkheid in een organisatie, door beleidsmaatregelen te nemen.

Niet (alleen maar) voor techneuten

De oude website was soms wel heel technisch. Vooral webrichtlijnen-experts, bouwers en testers begrepen wat er stond. De nieuwe website is juist gemaakt voor bezoekers zonder (veel) technische achtergrond. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, projectleiders, redacteuren en vormgevers. Het is het doel om het beleid rond toegankelijkheid en de inhoud van de toegankelijkheidseisen begrijpelijk te maken voor deze bezoekers.

Onder de knop 'Wie kan helpen' staat een overzicht van organisaties die kunnen helpen met advies, bouw, beheer en testen. Daarnaast worden gebruiker op weg geholpen met duidelijke uitleg van de toegankelijkheidseisen en handige hulpmiddelen zoals een Stappenplan Toegankelijkheid.

Meer informatie

Website DigiToegankelijk