Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale Agenda 2020: de thema's in 2017

24/05/2016

De VNG maakt werk van de Digitale Agenda 2020. Zij ondersteunen gemeenten ook in 2017 met een uitgekiend portfolio op de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities.

Onderwerpen die we in 2017 oppakken:

In 2017 werken ze verder aan de drie bestuurlijke ambities die met de Digitale Agenda 2020 zijn vastgesteld. Onderstaande onderwerpen pakken ze op:

 1. Ze nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving.
  Ze gaan gemeenten helpen om in een steeds complexere en dynamischere samenleving goede analyses te maken en kansen van innovaties te benutten. De belangrijkste acties hierop zijn gezamenlijk innoveren, het ontwikkelen van nieuwe vormen van sturen met informatie en het verkennen van de mogelijkheden voor regie op eigen gegevens door inwoners en ondernemers.
   
 2. Dit doen ze door als één efficiënte overheid te werken.
  De nadruk ligt in 2017 op: de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening in het kader van de Omgevingswet en het innovatief standaardiseren van dienstverlening als één overheid.
   
 3. Ze werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.
  Het doel van deze ambitie is het bevorderen van meer gemeenschappelijkheid en collectiviteit op het vlak van de gemeentelijke informatievoorziening. Een goede backoffice helpt het gemeentebestuur van elke gemeente om het werk goed te doen. Hieraan wordt gewerkt door gebruik te maken van de Generieke Digitale Infrastructuur, te werken aan een Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur, en individueel en collectief opdrachtgeverschap richting ICT-leveranciers te versterken. Dit alles terwijl privacy en informatieveiligheid worden gewaarborgd.

Agendapunt ALV

De plannen uit de Digitale Agenda 2020 voor 2017 zijn een onderdeel van de ALVvan de VNG op 8 juni (de tweede dag van het VNG Jaarcongres).

Voorbespreking

Ter voorbereiding op de ALV organiseert de VNG 25 mei een bijeenkomst om het voorstel Bijlage 2 bij Bestuurskracht door Collectieve uitvoeringskracht - Collectieve I-voorzieningen & Dienstverlening te bespreken.

Meer informatie