Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Elektronisch factureren, bent u al begonnen?

24/05/2016

Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Door nu al de voorzieningen daarvoor te treffen, voldoet uw gemeente tijdig aan deze verplichting en kan uw gemeente snel profiteren van de voordelen.

Gelet op de Digitale Agenda 2020 ondersteunt de VNG de gemaakte afspraken. De voordelen van e-factureren zijn evident en technisch zijn er geen drempels meer. Zo is er bijvoorbeeld Simplerinvoicing. Dat is het netwerk van (boekhoud)softwareleveranciers en dienstverleners dat laagdrempelig e-factureren mogelijk maakt.

Stappen zetten

Wacht niet tot de wetgeving een feit is, maar zet nu al de nodige stappen – zoals een aantal gemeenten al heeft gedaan:   

  1. nu e-factureren in uw gemeente op de agenda te zetten,
  2. nu een implementatietraject te starten,
  3. een contactpersoon aan te wijzen voor het Programmabureau e-factureren bij PIANOo zodat het programmabureau uw gemeente kan ondersteunen.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

Om u te faciliteren bij het opstarten en uitrollen van het implementatietraject is een programmabureau e-factureren ingericht bij PIANOo, expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Het programmabureau neemt de implementatie van e-factureren bij uw gemeente niet over, maar ondersteunt bij:

  • technisch kunnen ontvangen en verwerken van e-factureren,
  • de organisatorische veranderingen die nodig zijn om de voordelen van e-factureren te kunnen benutten.

Het programmabureau voert zijn rol in nauwe samenwerking met VNG/KING uit. Ondersteuning vanuit het programmabureau vindt plaats via onder andere handreikingen, stappenplannen, bijeenkomsten e.d.

Meer informatie