Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Intentieverklaring VNG/KING en Logius

24/05/2016

VNG/KING en Logius hebben een bestuurlijke intentieverklaring ondertekend. Jantine Kriens, directievoorzitter VNG en Bob Papenhuijzen (directeur Logius) hebben op 20 april hun handtekening gezet.

De ondertekening vond plaats bij de opening van het congres Overheid360. Dit congres stond geheel in het teken van de Digitale Agenda 2020 die de VNG medio 2015 op de Algemene Ledenvergadering heeft vastgesteld.

Ondersteuning

Met deze intentieverklaring beogen VNG/KING en Logius de ondersteuning van gemeenten bij de digitalisering van hun diensten klantgerichter, effectiever en efficiënter te organiseren. Belangrijke ingrediënten van deze samenwerking zijn:

  • standaardisatie van gemeentelijke businessprocessen
  • een duidelijk herkenbare loketfunctie
  • heldere afspraken over de taakverdeling tussen Logius en KING.

KING en Logius werken de komende 2 maanden aan een concrete invulling van de samenwerking.

Meer informatie