Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dienstverlening overheid is verbeterd

21/06/2016

Uit het Jaarverslag 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de (digitale) dienstverlening van de overheid is verbeterd.

Het jaarverslag is 18 mei jl. gepubliceerd ter gelegenheid van ‘Verantwoordingsdag’, de derde woensdag van mei. Op die dag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2015, het Rijksjaarverslag 2015 (jaarverslagen van alle ministeries) en de Verantwoordingsbrief.

Digitale dienstverlening

Nog meer overheidsdiensten zijn nu ook digitaal beschikbaar. Vorig jaar was gemiddeld 66% online beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vergunning. Ook zijn mensen meer tevreden over de online diensten. Verder zijn websites toegankelijker gemaakt voor bijvoorbeeld blinde mensen.

Open data

Het aantal beschikbare open datasets verdubbelde in 2015 van 3.250 naar 7.284. Burgers of bedrijven kunnen deze datasets hergebruiken. Zo worden ze  extra benut. Denk bijvoorbeeld aan weerapps, reisplanners en Scholenkeuze.nl. Toegang tot overheidsinformatie is belangrijk voor een goed openbaar bestuur.

Aanpak adresfraude

Iemand kan fraude plegen door een vals adres op te geven. Zo kan iemand bijvoorbeeld onterecht uitkeringen aanvragen. In 2015 hebben 162 gemeenten ruim 7.000 adressen bezocht om dit soort fraude op te sporen. In  2.500 gevallen bleek een adres fout opgegeven. Dit bespaarde de schatkist miljoenen aan onterechte uitkeringen en toeslagen. Of oninbare boetes en belastingen. De adrescontroles waren een proef. Deze aanpak is sinds 2016 structureel.

Identiteitsfraude

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten hielp in 2015 ongeveer 800 slachtoffers. Daarnaast monitort de overheid voortdurend het gebruik van DigiD. Als de overheid vermoedt dat iemand een DigiD-account misbruikt, wordt dat account meteen geblokkeerd of verwijderd. Dit gebeurde in 2015 14.750 keer.

Meer informatie