Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen innoveren in de PPO-Academie, initiatief door VIAG leden

21/06/2016

 

Goed nieuws!

Het VNG programma invoering Omgevingswet en de PPO-Academie werken samen

Invoering van de Omgevingswet is één van de grootste uitdagingen van het openbaar bestuur in de komende jaren. De bedoeling van de wet is duidelijk: integraal werken, met oog voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het succes van de invoering valt of staat met samenwerking, met inwoners, met partners, intern, lokaal en regionaal. De VNG/KING bereidt de invoering voor gemeenten voor. Er wordt een programma ingericht dat gemeenten op verschillende manieren ondersteuning gaat bieden (juridisch, veranderkundig, technisch). Interbestuurlijk wordt samengewerkt met RWS, IPO en ministeries. Het VNG programma Omgevingswet, de VNG Academie en de PPO Academie kiezen voor samenwerking bij het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende leerreis voor en met drie belangrijke doelgroepen: ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de effecten van de Omgevingswet, ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de vertaling van die effecten in doelen en concrete resultaten en ambtenaren die aan de lat staan om een belangrijke bijdrage te leveren in de uitvoering om die doelen en resultaten te bereiken. Hierna te noemen de trojka (strategisch, tactisch en operationeel).

Het VNG programma invoering Omgevingswet en de PPO Academie hebben elkaar ontmoet rondom het idee samen een leerreis te ontwikkelen voor en met de trojka. In deze leerreis kunnen betrokken ambtenaren ook elkaar stimuleren, ondersteunen en kennis delen. De inhoud van de leerreis zal in de loop van de tijd -in samenspraak met de deelnemers- worden gevuld. Deelnemers voeren op die manier regie over hun eigen leerproces.

Meer informatie en aanmelden kan via: www.ppo-academie.nl


PPO-Academie in de media

Als VIAG lid attenderen we je graag op de volgende artikelen in iBestuur:

-         ‘Het wordt tijd dat dienstverlening emancipeert’ http://ibestuur.nl/podium/de-emancipatie-van-dienstverlening;

-        ‘Geen dagbesteding maar een baan, net als de buurman’ http://ibestuur.nl/podium/geen-dagbesteding-maar-een-baan-net-als-de-buurman  over de decentralisaties in het sociale domein

-        ‘de Omgevingswet, wel beter maar niet eenvoudiger’ http://ibestuur.nl/podium/omgevingswet-beter-maar-niet-eenvoudiger


Wat levert de PPO-Academie je als deelnemer op?

ü  Toegang tot de laatste stand van zaken over actuele thema’s én het bijbehorende netwerk

ü  Nieuwe perspectieven op een project- programma- of beleidsplan voor een (maatschappelijk) vraagstuk

ü  Inspirerende voorbeelden binnen en buiten de overheid

ü  Handvatten en vaardigheden om vanuit je eigen rol innovaties en ontwikkelingen in je organisatie te versnellen

ü  Je leert gebruik te maken van goede initiatieven en daadkracht van bijzondere bewoners en ondernemers om te werken aan vraagstukken in jouw organisatie

ü  We ondersteunen jouw leerproces tussen de fysieke bijeenkomsten door via:

▪        chatsessies met experts

▪        digitaal leerplatform

▪        een vaste contactpersoon voor vragen en voor het leggen van verbinding met voor jou interessante personen en organisaties


Meer informatie en aanmelden kan via: www.ppo-academie.nl