Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Europa omarmt verdere stappen voor digitale open overheid

05/07/2016

Vertrouwen in de digitale overheid, meer openheid en gebruikersgerichtheid en goede benutting van data binnen en buiten de overheid moeten verder worden ontwikkeld. Dit is vooral een taak voor de lidstaten. De Europese Commissie wil met het EU-actieplan voor e-overheid dit bevorderen.

Mensen centraal

Dit is de uitkomst van de conferentie over Open Digitale Overheid die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 2 en 3 juni in Amsterdam organiseerde. Digicommissaris Bas Eenhoorn zei in zijn slotwoord dat mensen centraal moeten staan bij innovaties en het ontwikkelen van standaarden voor een open overheid binnen Europa.

Raadsconclusies in het najaar

Onder leiding van prins Constantijn van Oranje-Nassau spraken Europese besluitvormers, beleidsmakers op het gebied van digitalisering van de overheid uit de EU-lidstaten, EU-instellingen en wetenschap met elkaar over kansen en mogelijke oplossingen. Tijdens het volgende voorzitterschap, in de tweede helft van het jaar 2016 door Slowakije, zullen lidstaten via raadsconclusies hun reactie geven op het EU-actieplan voor de e-overheid.

Meer informatie

Meer (Engelstalige) informatie over de conclusies, het programma en de deelnemers is te vinden op www.digitalopengov.nl