Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manifest voor gebruiksvriendelijke online overheid

05/07/2016

Een gebruiksvriendelijke online overheid voor iedereen zodat meer burgers en bedrijven van digitale diensten gebruik kunnen maken. Dat is wat de initiatiefnemers, o.a Kennisgemeenschap Gebruikers Centraal, beoogen met de ondertekening van het manifest.

Het manifest is ondertekend door verschillende bestuurders waaronder Bas Eenhoorn tijdens het iBestuur symposium ‘De mens centraal, ook digitaal’. Digicommissaris Bas Eenhoorn wordt gezien als de aanjager van het manifest.

Betere e-dienstverlening door kennis delen

Gebruiker Centraal wil de bij de overheid aanwezige kennis over het gebruikersvriendelijk maken van digitale diensten en websites bundelen. ‘Men weet te weinig van elkaars expertise. Wij willen met de oprichting van een kenniscommunity kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaringen. Het uiteindelijk doel is om te komen tot een betere e-dienstverlening bij de overheid voor burgers en ondernemers als het gaat om gebruiksvriendelijkheid’, zo vertelt Edo Plantinga van Logius, één van de mede-initiatiefnemers, tegenover Automatiseringsgids. De intiatiefnemers hebben vijf ontwerpprincipes voor een e-overheid onderstreept. Gebruiker Centraal roept iedereen binnen de overheid op om het manifest te overhandigen aan hun bestuurder, directeur of manager.

Digitaal 2017

Gebruiker Centraal is begin 2015 gestart en wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt vanuit het programma Digitaal 2017. Het programma ondersteunt de ambities van Gebruiker Centraal en werkt aan de verbetering van de overheidsbrede elektronische dienstverlening.

Meer informatie

Het manifest en de speerpunten te vinden op de website van Gebruiker Centraal.http://www.gebruikercentraal.nl/manifest/