Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Suwinet: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

05/07/2016

De ingezette verbeterslag voor Suwinet is in een hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit het rapport 'Suwinet 2015, vervolgonderzoek veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd onder alle gemeenten.

Het aantal gemeenten dat in de onderzoeksperiode voldeed aan alle onderzochte normen is verdrievoudigd.

Resultaten

In de onderzoeksperiode (1 sept. 2014 tot 1 sept. 2015) voldeed 49% van alle gemeenten aan de essentiële beveiligingsnormen voor integriteit en vertrouwelijkheid ten opzichte van 17% in het jaar daarvoor. Bijna 90% procent van alle gemeenten voldoet inmiddels aan de meeste onderzochte normen. 

Hoog op de agenda

Het onderzoeksbeeld sluit aan bij signalen die de VNG ontving. Informatiebeveiliging en het borgen van privacy staan hoog op de agenda van gemeenten. Ook na de onderzoeksperiode hebben gemeenten verbeteringen doorgevoerd.

Recente meldingen

Op basis van de ontvangen meldingen na afloop van het onderzoek is het waarschijnlijk dat 70% van de gemeenten aan de essentiële normen voldoet en 90% aan het merendeel van de normen. Dat betekent dat er grote stappen zijn gezet, maar toont tegelijkertijd aan dat er nog werk aan de winkel is!

Programma

Naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie SZW in 2013 en 2015 is het programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling via Suwinet opgezet. Het doel is maatregelen te nemen om het zorgvuldig omgaan met gegevens die via Suwinet zijn verkregen te vergroten en privacy van burgers beter te beschermen.

Maatregelen en hulp

Binnen het programma werken de Suwipartijen samen aan maatregelen om de zorgvuldigheid en de veiligheid te verbeteren. Dit gebeurt langs drie sporen:

  • technische maatregelen om het platform te verbeteren
  • beleidsmatige en informatiebeveiligingsmaatregelen
  • bewustwording en training

De implementatie van maatregelen die binnenkort van start gaat, wordt aangejaagd door accountmanagers die gemeenten ondersteunen en faciliteren. Vooral gemeenten die nog niet voldoen aan alle zeven onderzochte normen krijgen hulp. Zo helpt het programma bij de vervolgstappen die moeten leiden tot een nog veiliger gebruik van Suwinet.

Meer informatie

Hieronder het inspectierapport en de bestuurlijke reactie van de VNG op het rapport.