Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

'Wat u moet weten over iStandaarden'

05/07/2016

 

Er is een publicatie verschenen over de standaardisatie van de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning.

In deze sector neemt het aantal mensen dat werkt met iStandaarden toe. 'Wat u moet weten over iStandaarden' voorziet in de behoefte aan een algemene introductie in de informatievoorziening in de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

De uitgave is een eerste kennismaking om gebruikers snel thuis te laten raken in het onderwerp, een vliegende start te geven en van basiskennis te voorzien. Het boekje geeft in negen hoofdstukken een beknopt en compleet overzicht van iStandaarden in de ruimste zin van het woord. Doelgroep zijn alle partijen die met de berichtenstandaarden werken, zoals medewerkers bij gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, het CIZ, het CAK, zorgkantoren en softwareleveranciers van die partijen. Het boekje is vooral bedoeld voor medewerkers in de langdurige zorg en het sociaal domein die het werkveld beter moeten leren kennen.

Meer informatie

https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/wat-u-moet-weten-over-istandaarden