Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

23/08/2016

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is besloten om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden welke door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. De doelstelling hiervan betreft het professionaliseren van het gemeentelijk opdrachtgeverschap en het strikter kunnen aansturen van de ICT markt vanuit de inkoopfunctie van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op basis van dit besluit is de GIBIT opgesteld: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT.

U heeft zich aangemeld als “volger” van dit project. Momenteel is een conceptversie van de GIBIT beschikbaar.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de consultatie die tot en met 31 augustus 2016 loopt.

Voor de consultatie en de inhoud van de GIBIT kunt gebruik maken van de informatie op: https://www.kinggemeenten.nl/secties/ict-opdrachtgeverschap/producten/uniforme-ict-inkoopvoorwaarden 

Meer informatie en/of vragen

Uw reactie ontvangen wij graag op gemmaonline@kinggemeenten.nl. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: